Vedic Art

Vedic Art

Vedic Art grundades av konstnären Curt Källman för över 25 år sedan. Curt fick i uppdrag av gurun Maharishi Mahesh Yogi (Transcendental Meditation) att föra över de gamla indiska vediska kunskaperna till konst och måleri, och föra dessa insikter vidare till andra. Därmed började Curt omformulera livsnycklarna i de vediska skrifterna till skapande form.

Grundkurs i Vedic Art innehåller de 17 principerna som hjälper oss att komma till vår innersta kreativitet. Där händer det fantastiska saker och vi öppnar medvetandet till nya nivåer.

Allt vi skapar är unikt, vackert och livsavgörande...

Curt Källman

Maharishi Mahesh Yogi